وسوسه و عوامل به وجود آورنده آن در مقاطع مختلف

شیطان و وسوسه هایش همواره بر سر راه انسان سبز شده و خود نمایی می کنند. نفوذ شیطان در اندیشه انسان نیز منحصر است و به حد وسوسه کردن و خیال امر باطلی در نظر او جلوه دادن است. اما اینکه به شکل یک قدرت قاهره بتواند بر وجود انسان مسلط شود و بتواند او را بر کار نادرست اجبار و الزام نماید، از حوزه قدرت شیطان خارج است. از این رو شیطان مصداق واقعی و بارز گمراهی انسان به حساب می آید. وسوسه زمانی شکل می گیرد که ما یک عملی را تجربه کرده باشیم و نکته دیگر این است که هیچ دو نفری تحت تأثیر یک وسوسه مشابه قرار نمی گیرند، در حالی که هیچ دو نفری شبیه به هم آفریده نشده اند، وسوسه ای که هریک با آن مواجه می شوند متفاوت است. میزان وسوسه و راه رهایی از آن به طور انحصاری مربوط به فردی است که در برابر آن قرار می گیرد. راه نجات از وسوسه ها کاملأ مشخص است، فقط کافی است که در برابر آنها پاسخ گو باشیم تا راه مناسب را بیابیم.

عوامل ایجاد وسوسه:                                                                                          میل و اشتیاق شدید به مصرف، احساس پوچی و بى تفاوتی، انتخاب جایگزین نامناسب، تسلیم در برابر خواسته های منفی، باورهای غلط.

پدیده وسوسه مواد بیشتر از طریق القاء ایجاد می شود، یعنی با دیدن علائم و نشانه هایى که یاد آور مصرف مواد می باشند شدت می یابد.

به دنبال محرکهای مختلف وسوسه آغاز شده و اگر پاسخگو نباشیم به عود می انجامد. این محرکها می توانند عوامل بیرونی یا درونی از جمله: افراد، مکان ها و موقعیتهای عاطفی که در طی زمان مصرف با ما همراه بوده اند باشند. فردی که در مرحله قطع وابستگی  و رهایی از شیطان به سر می برد وقتی با یکی از این محرکها مواجه می شود به فکر مصرف مواد می افتد، این فکر پس از چند ثانیه منجر به ایجاد وسوسه و به دنبال آن مصرف می شود. برای کاهش وسوسه اقداماتی باید انجام دهیم که عمده ترین آنها ؛ حضور در کار گاه های آموزشی، کسب دانستنیهای لازم و خوب عملکردن نسبت به دریافتهای انتخابی و در کل تغییر نگرش و دیدگاه.

هرگز فراموش نکنیم که ما در مقابل وسوسه ضعیف و ناتوان نیستیم اگر راه پاسخگویی به آنرا بیاموزیم. انشاالله

/ 0 نظر / 35 بازدید