تاثیر کار و خواب در مسیر رهایی

مبحث کار و خواب فقط مختص افراد مصرف کننده نیست بلکه به همه افراد بر می گردد چرا که بسیاری از افراد یا به خواب و یا به کار وابسته می شوند. فرد کار می کند وابسته آن میشود و پول در می آورد.
خواب زمان خاص خود را دارد اگر فرد بعد از بیدار شدن از خواب حال خوبی ندارد یا دچار سر درد و یا بدحالی دارد یکی از علت ها بموقع نخوابیدن است.
بهترین زمان خواب ساعت 10:30 الی 11.30 شب تا 4:30 الی 5:30 صبح می باشد در این ساعت می توان از انرژی کیهانی بهره مفید برد. هنگام برخاستن از خواب انرژی دارد و صرف می کند. در غیر اینصورت انرژی لازم را کسب نکرده و در طول روز دچار افت انرژی شده و تکرار این عمل بشکل عادت شده همچنین در ادامه دچار افسردگی میشود.
کار معمول 6 ساعت و 2 ساعت اضافه کاری در روز، نهایت 8 ساعت در روز میباشد.
در ابتدای مصرف مواد اعتیاد آور باعث میشد فرد ساعات کار بیشتری داشته باشد و برای خانواده ها به دلیل عدم آگاهی از شرایط باعث خوشحال می شد. (مثال: چقدر بفکر زندگی است و کار می کند.)

در ادامه مصرف و بالا رفتن مصرف توان کار فرد را پایین می آورد به طوری که دیگر قادر به انجام امور روزمره خود نیست.

/ 0 نظر / 58 بازدید