نمایندگی مشهد مقدس - شرحی بر کارگاه آموزشی روز پنج شنبه مورخ 94/06/05

خلاصه ای از کارگاه آموزشی

سرکار خانم صبوری از حضور داوطلبانه جناب آقای ادریس کرمی و همیار ایشان سرکار خانم موسوی تشکر و قدر دانی نمودند و اعلام داشتند با حضور فعالانه این دو خادم امید به پویایی نمایندگی مرکزی مشهد مقدس دوچندان شده است و شاهد روزهای پویبایی بهتر این نمایندگی خواهیم بود . انشاالله

دو دلیل عمده حضور خانواده در این تشکل مردمی

1-  آموزش جهت همکاری با رهپو

2-   آموزش چگونگی بهبود تخریب های سوء مصرف

خانواده فرد مصرف کننده(همسر،پدر ؛ مادر و ....) هنگام خلوت با خود به فکر نشئگی و خماری فرد مصرف کننده می افتند اینکه در هر دو حالت باعث ناراحتی خانواده شده در حال حاضر که فرد در گروه خودیاری حاضر می شود خانواده می گوید مگر من مواد مصرف کرده ام که در کارگاه حضور پیدا کنم یا اینکه لذتی که مواد برای او داشته، برای من هم وجود داشته که بخواهم حضور پیدا کنم. اینجا گفته می شود اگر خانواده آموزش نبیند سد راه رهپو قرار میگیرد یا از رهپو انتظار دارد که خانواده را به مسافرت، عروسی و ... ببرد ولی اگر آموزش ببیند، اگر رهپو هم بخواهد همیار می تواند او را قانع برای صرف نظر از مسافرت و ... کند همینطور توجیح کند که اینها در این مقطع برایش خوب نیست.

خانواده راه های مختلفی را تجربه نموده ولی چون اصولی نبوده منجر به شکست شده و باعث ضعیف شدن باور خانواده بوده است. خانواده نمی توانست حرف دل خود را به کسی بزند زیرا با در میان گذاشتن آن به دوستان و ... پیشنهاد طلاق را می دادند اما در این راه همه افراد همدرد خودمان هستند و اعتیاد را با گوشت و استخوان خود لمس کرده اند.

در آخر ره آورد از حضور همیاران تشکر و قدر دانی به عمل آورده به دلیل این رسالت مهمی که بر عهده دارند و وظیفه آنان است با دریافت آموزش و عملکرد به آنها یک زندگی سالم برای خانواده خود به ارمغان آورند.

و در آخر نماهایی از این کارگاه آموزشی

                     

                                

 
/ 0 نظر / 34 بازدید