وسوسه و عوامل بوجود آورنده درمقاطع مختلف

وسوسه و عوامل بوجود آورنده درمقاطع مختلف

وسوسه، همان میل و کشش درونی انسان است که فرد را به سوی اعمال گذشته اش که با لذت همراه بوده است، می کشاند. وسوسه یک معلول است و عوامل بوجود آمدنش علت نامیده می شود که این علتها برای هر فردی متفاوت با فردی دیگر است. وسوسه زمانی صورت میگیرد که فرد تصمیم به قطع وابستگی می کند که این وابستگی می تواند پنداری یا مصرف مواد باشد. به یاد داشته باشیم با وسوسه نمی شود مقابله کرد بلکه باید برای آن پاسخی داشت و این تنها کافی نیست زیرا می بایست به دنبال آن عملکرد داشت و این مستلزم آگاهی و دانایی همراه با تغییر نگرش و دیدگاه است تا لذت مانی به لذت آنی ترجیح داده شود.

عدم برنامه ریزی و هدف گذاری از مواردی هستند که می توانند بدین مورد دامن بزنند به گونه ای که فرد هدفش از قطع وابستگی را نمی داند و با کوچکترین چیزی با وسوسه روبرو میشود. ارتباط با راهنما، بزرگ پنداشتن رهایی و عشق بدان و تک تک ره توشه ها مؤثر در نحوه پاسخگویی به وسوسه خواهند بود.

پس تصمیم با ماست آیا میخواهیم پاسخگو باشیم یا مقابله کنیم!؟

/ 0 نظر / 17 بازدید