اطلاعیه زمانبندی کارگاه ها

به اطلاع کلیه اعضا نمایندگی شهرستان بروجرد می رساند کارگاه های آموزشی از تاریخ 94/03/25 طبق برنامه زمانبندی زیرین فعالیت خود را پی می گیرند.

1. روزهای یکشنبه و پنج شنبه هر هفته کارگاه های آموزشی خاص عزیزان رهپو

2. روزهای سه شنبه هر هفته کارگاه های آموزشی همزمان رهپویان و همیاران

/ 0 نظر / 24 بازدید