قدرشناسی و طلبکاری

اهمیت قدردانی به اندازه ای است که از آن به عنوان سلامت روان یاد کرده اند، انسانهای قدردان و سپاسگزار راضی تر، خوشبخت تر، و اجتماعی تر از انسانهای طلبکار و متوقع خواهند بود.

برخی از عوامل قدرناشناسی و بی سپاسی: بی توجهی و تأخیر در سپاسگزاری-  فراموشی- تنبلی- گفتن اینکه حق من است- آنها وظیفه خود را انجام میدهند- این کار زحمت زیادی نداشته.

انتخاب با ما میباشد میخواهیم توجهمان به کدام سمت باشد؟ هر چقدر قدردان باشیم دلایل بیشتری هم برای قدرشناسی پیدا میکنیم.

قدرشناسی را میتوان آموخت با شناخت افکار طلبکارانه و جایگزین کردن افکار قدرشناسانه و انتقال احساسات درونی به اعمال و گفتار.

در خاتمه تشکر می کنیم از بنیانگذار محترم رهپویان رهایی جناب آقای کیانوش نریمانی که درس درست زندگی کردن را به ما می آموزند.

/ 2 نظر / 23 بازدید
نیلوفر

تنها مانع موجود بر سر شادماني و نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر اين راه است. به همين دليل راه را اشتباه مي رويد و گرفتار مشكل مي شويد. الهی قمشه ای

مشایخی

باسلام و خداقوت قدردان استاد راهنمایی هستم که لذت قدرشناسی را به من آموختند. موضوع کارگروه بسیار عالی وشنیدنی بود