شرح رهایی سالم و مراحل پایداری

کارگاه آموزشی روز یکشنبه مورخ 94/03/24 با موضوع آموزشی شرح رهایی سالم و مراحل پایداری همراه با ره آوردی آقای پارسا راس ساعت 17.30 کار خود را آغاز نمود.

در این رابطه عنوان شد آغاز مسیر رهایی درست از لحظه ای است که فرد وابسته به مواد اعتیاد آور احساس نارضایتی میکند و متوجه انتخاب اشتباه خود می شود و می بایستی برای رهایی از این شرایط کاری انجام دهد. قطع مواد صورت می گیرد اما تجربه نشان داده آموزشهایی که بعد از قطع مواد می گیریم مهم میباشد. اگر کسب دانستنیهای لازم در زمینه رهایی سالم داشته باشیم می توانیم در مقابل وسوسه ها پاسخگو باشیم. چرا که آموزش همانند محافظ عمل می کند البته نباید فراموش شود عمل کردن به آموزشها ما را به نتیجه مطلوب می رساند. وقتی خواست باشد ما حرکت می کنیم و پذیرش این را پیدا میکنیم که مسؤلیت اشتباهات زندگیمان فقط با خود ما می باشد نه اینکه به دنبال مقصر باشیم. در اعتیاد ما، خانواده تأثیر گذار بوده اما هرگز مقصر نبوده پس در رسیدن به رهایی سالم نقش خانواده نباید فراموش شود چونکه خانواده در این مسیر جدید هم تأثیر گذار می باشد. در رسیدن به رهایی سالم میبایستی هیچگونه مواد اعتیاد آور، داروهای قطع مواد اعتیاد آور، مشروبات الکلی و ... مورد استفاده قرار نگیرد، در غیر این صورت رهایی سالم شکل نمی گیرد. و اما مراحل پایداری:(18ماه اول احتمال 80% عود مجدد می باشد)(18 ماه دوم فرد به احتمال 50% عود مجدد می رسد) و (2 سال پایانی که احتمال عود مجدد به 3 درصد می رسد) و این احتمال تا آخر عمر همراه فرد میباشد. این مراحل فقط با آموزش و عمل کردن به آن طی می شود.

/ 1 نظر / 30 بازدید
اقای پارسا

باسلام و خداقوت تشکروقدردانی میکنم ازتلاش و زحماتتان وآرزوی موفقیت روز افزون دارم برایتان